DivibaX®

Et sikkert arbejdsmiljø

DivibaX er specialudviklet i tæt samarbejde med brugerne for at sikre både patienter og sundhedspersonale. Resultatet er en steril mixing device, der er aerosoltæt og hindrer tilbageløb efter blanding.

DivibaX er designet som et lukket system uden nåle, der øger sikkerheden for sundhedspersonale og patient ved brug. Når DivibaX er koblet med et hætteglas og en IV container, kan det ikke skilles ad igen, hvilket sikrer fuld sporbarhed i forbindelse med infusion.

DivibaX leveres steril - Ready-to-Use

Sundhedspersonalet skal blot blande  indholdet i hætteglasset og i IV-containeren, hvilket kan gøres ved patientens seng, da vores medical device er 100% aerosoltæt. Det betyder, at effektiviteten kan øges, eftersom der ikke skal blandes under laminar air flow (LAF).

Details

Produktdetaljer

Downloads

Baggrunden for Divibax?

DivibaX benyttes i forbindelse med antibiotika og penicilliner, hvor resistens blandt sundhedspersonale og patient er en risiko. Men fordi vores medicinske udstyr er et lukket system, kan sundhedspersonalet nu stå ved siden af patienten og blande medicinen, uden der slipper dampe eller partikler ud fra blandesystemet. Risikoen for spredning af aerosole toksikologiske partikler elimineres, hvorfor sundhedspersonalet undgår at udvikle resistens over for penicillin og/eller antibiotika.

Ydermere løser DivibaX en af markedets største udfordringer: tilbageløb ned i hætteglasset. Det er en unik feature, der betyder, at patienten modtager den eksakte dosis. Når infusionssættet er monteret, vil spiken lukke af for tilgang til hætteglasset.

DivibaX er blandt andet kompatibel med:

 • Diclocil
 • Abboticin
 • Streptase
 • Urokinase
 • Solu-Medrol
 • Benzylpenicillin
 • Klacid
 • Meronem

Har du spørgsmål til, hvorvidt dit produkt er kompatibelt med DivibaX, så er vores udviklingsafdeling altid klar til at hjælpe jer - kontakt os her.

Om DivibaX®

Blandesystemet sikrer optimal brugervenlighed og sikkerhed for brugeren i forhold til andre blandesystemer – mixing devices – ved at:

 • Være et lukket system, hvilket sikrer en sikker blanding af 2 typer medicin mellem hætteglas og IV container
 • Tamper-evident sikret, hvilket besværliggøre adskillelsen af komponenterne efter sammenblandingen er indtruffet
 • Sikrer fuld sporbarhed af medicinen
 • Sikre optimal brugervenlighed for sundhedspersonalet
 • Beskytter mod tilbageløb af væske til hætteglasset
 • Minimere risikoen for spredning af aerosole toksikologiske dampe
 • Beskytter brugeren mod nålestikskader
 • DivibaX er kompatible med alle hætteglas og IV containere med en standard ISO Ø20 mm hals
 • Systemet kan kobles vha. robotter
 • Leveres steril - Ready-to-Use (RTU)

Vores blandesystem til medicin bliver overvejende brugt til antibiotika og til penicillin til bekæmpelse af infektioner via intravenøs behandling.