Hætteglas i plast

Farmaceutiske hætteglas i plast

Vores farmaceutiske hætteglas i polypropylen (PP) og polyethylen (PE) er som udgangspunkt fremstillet i eget design i flere forskellige størrelser, der tilgodeser såvel medicinal- som veterinærindustriens og slutbrugerens behov ved at fylde og veje mindre end tilsvarende glasflasker i samme størrelser.

Det samme gælder vores 100 % transparente ClearVial™ i COC og COP plast, der alene via sin størrelse, lethed og brudstyrke er et gennembrud inden for emballageløsninger.

Hætteglas i plast er den sikre løsning

Uanset om du står med et hætteglas i PP, PE, COC eller COP plast er såvel mennesker som dyr bedst muligt beskyttet mod skadevirkninger. Du undgår de udfordringer, glaspartikler kan forårsage, ligesom indholdet ikke går tabt eller kontaminerer omgivelserne.

Products

Produktsortiment

Hætteglas