Vi tager ansvar!

Vi mindsker CO2-emission og skåner miljøet.

MedicoPack udvikler og producerer emballage til medicinsk brug inden for injektions- og infusionsterapi til den medicinske industri og sygehuse. Gennem konstant optimering og fokus på nyudvikling er vi med til at understøtte en sikker brug og anvendelse af medicin med det formål at forebygge og helbrede sygedomme og herigennem højne sundheden globalt.

Årligt producerer vi mere end 60 mio. hætteglas og IV container, derfor er vi klar over, at vi efterlader fodaftryk på miljøet. Det er noget, vi tager alvorligt, og i tæt samarbejde med vores kunder arbejder vi målrettet på at understøtte en bæredygtig fremtid.

Vi tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi prioriterer de områder, hvor vi ser et særligt stort potentiale for at præge samfundet i en mere positiv retning. Vi er særdeles opmærksomme på bl.a. vores energiforbrug og CO2-emission ved produktion.

3 unikke fordele ved plast

1. Lav vægt

Hætteglas i plast er som udgangspunkt ca. 5-10 gange lettere sammenlignet med glas. Det kræver altså langt mindre energi at fragte og håndtere plast emballage sammenlignet med glas emballage, hvilket mindsker belastningen på vores miljø. Samtidig er det lettere at håndtere i produktionen samt hos forbrugeren, hvorved vi mindsker risikoen for tunge løft og arbejdsskader relateret hertil.

2. Suveræn brudstyrke

Plast er sammenlignet med glas et langt mere fleksibelt materiale, hvilket betyder at plast emballage til farmaceutiske produkter sikrer produktet samt sundhedspersonalet bedst muligt. Plast emballager tåler at blive tabt på gulvet, da de ikke splintrer ligesom glas. Derved undgår sundhedspersonalet, der håndterer medicinen på sygehusene, at blive udsat for farlige stoffer, hvis uheldet er ude.

3. Fleksibilitet i design

En emballage i plast frem for i glas gør det billigere og nemmere at udvikle og fremstille specialløsninger - det kan f.eks. være et ønske om ergonomisk form og greb, da det kan medføre en forbedret brugeroplevelse eller det kan være i form af produktdifferentiering. Det er mindre ressourcekrævende at fremstille komplekse designs i plast, da det ikke kræver produktionsserier på +1 mio. flasker, som det normalt kræves ved glas.

EMBALLAGER I PLAST

Det rentable og ansvarlige valg

Du sparer både på vand og strøm

Vand er en begrænset ressource. Og på verdensplan oplever vi, at flere og flere lande vil blive udfordret af manglen på vand. Når du vælger en emballage i plast fremfor i glas, mindsker du dit forbrug af både vand og strøm, da du undgår at skulle vaske dine beholdere før påfyldning af dit farmaceutiske produkt.

Du mindsker altså dit ressourceforbrug samtidigt med, at din produktion bliver forkortet, da det ikke er nødvendigt at implementere et vaske- og tørreanlæg i din produktionslinje. Du opnår således også en økonomisk gevinst ved at vælge en emballage i plast samtidigt med, at du skåner miljøet.

Emballager i plast sikrer en smidig fyldning

Fyldelinjer kører oftest med en høj hastighed, der gør, at hætteglassene til tider vælter. Vælter hætteglas i glas under fyldning, er der stor risiko for at de går i stykker, hvilket udløser et produktionsstop. Er det tilfældet, skal fyldelinjen rengøres før fyldning igen kan påbegyndes. Det er en tidskrævende proces, der samtidigt udgør en sundhedsmæssig risiko – fylder I f.eks. med cytostatika kræver det særligt udstyr før rengøring kan påbegyndes.

Vil du vide mere om, hvorfor du bør vælge en plastemballage til opbevaring af medicin, er du altid velkommen til at kontakte os.