Dansk kvalitet

Vi sikrer at dit produkt altid er fyldt i bedst egnet emballage

Fremstillingen af farmaceutisk emballage til medicinalindustrien stiller ekstremt høje krav, både fra myndigheder og kunder, til hygiejne og produktkvalitet. Vores optimerede produktionssetup, vores effektive egenkontrol samt vores skarpe fokus på sporbarhed sikrer, at vi hele tiden efterlever disse krav – og at vi tillige kan levere den nødvendige dokumentationspakke.

For at leve op til givne renhedskrav fremstilles og pakkes alle MedicoPack emballager i kontrolleret miljø, og størstedelen af vores produkter pakkes således i renrum ISO klasse 7 faciliteter. Det fordrer, at vi har indsigt i GMP (Good Manufacturing Practice) og særlig viden om og forståelse for de krav og vilkår, der gælder for denne type produktionsfaciliter.

Vi arbejder og tester som standard i henhold til European Pharmacopoeia (Ph. Eur.). Har du imidlertid behov for US Pharmacopoeia (USP), er det denne, vi arbejder og tester i forhold til. Vi har også stor erfaring med at implementere kundetilpassede kvalitetsprocedurer.

Kvalitetsstyring

Alle emballager fra MedicoPack, hvad enten det er vores standard sortiment eller en specialløsning, er fremstillet af medical grade plastmaterialer. Det er plastmaterialer, som møder de ekstrem høje krav, der gælder for medicinal- og veterinærindustrien.

Råvarerne er ledsaget af en præcis dokumentation for udvinding – alligevel tester vi altid plastmaterialet før produktionsstart, og på den måde sikrer vi, at det er den korrekte råvare i den rette sammensætning, vi arbejder med.

Vores kvalitetsafdelingen indsamler døgnet rundt stikprøver af samtlige emner under produktion. Alle stikprøver gennemgår både visuel og mekanisk kontrol, hvor de måles op imod gældende specifikationer og visuelt inspiceres op imod et godkendt masteremne.

MedicoPack er certificeret efter ISO 15378:2017 og ISO 14001:2015. ISO 15378 er en standard for kvalitetsstyring af udvikling, design, fremstilling og distribution af primære emballager til medicinske produkter. ISO 14001 er en standard for miljøledelse.