Produktionschef For fremstilling af medicinsk emballage

Ansvar for produktion, kvalitetskontrol, supply chain og lager

Produktionsledelsen hos MedicoPack, som består af Produktionschefen og en Teknisk Chef, har sammen ansvaret for at sikre en effektiv og sikker afvikling af den planlagte produktion, som kører kontinuerligt 24/5.

I samarbejde med den Tekniske Chef og Kvalitetschefen, har du det overordnede ansvar for at produktionsprocessen og slutproduktet altid er i overensstemmelse med kunde- og myndighedskrav, kvalitetsforskrifter og GMP, hvilket er helt afgørende for virksomhedens succes i et reguleret marked. Netop fordi der er tale om medicinsk emballage, er der særdeles høje krav til dokumentation, valideringer og tests. Derudover har du det ledelsesmæssige ansvar for ca. 60 medarbejdere i produktion, QC, disponering, planlægning og lager. Medarbejderne omfatter både funktionærer og timelønnede under Industriens Overenskomst.

Dine hovedopgaver er, at:

  • Være helt tæt på den daglige drift og sikre en løbende opfølgning på ordrer, ressourcer og opgaver

  • Foretage daglig gennemgang af og opfølgning på produktionens nøgletal

  • Ansætte, lede, motivere og videreudvikle medarbejderne, herunder sikre løbende træning i forhold til forskrifter og behov

  • Varetage de personaleadministrative opgaver, herunder bemanding, løn og timeregistreringer

  • Sikre løbende optimering og udvikling af processer og procedurer

  • Varetage det overordnede ansvar for overenskomster, lokalaftaler samt samarbejdet med de faglige organisationer

  • Tilsikre at processer og medarbejdere følger gældende GMP-praksis og hygiejneregler

  • Forberede til og deltage ved kundeaudits og diverse kontroller

Stillingen har direkte reference til den administrerende direktør, og som Produktionschef indgår du desuden i virksomhedens ledergruppe. Arbejdsstedet er virksomhedens adresse i Langeskov.


Erfaren produktionschef med blik for mennesker, processer og resultater

Du har formentlig en uddannelsesmæssig baggrund som produktionsingeniør, tekniker eller en anden produktions-relateret uddannelse, og du har solid erfaring med ledelse af produktions- og supply chain medarbejdere. Din viden og dine kompetencer har du opbygget i en lignende produktionsvirksomhed med fremstilling af medico-produkter, emballage eller plastemner i store serier og med et højt præcisionsniveau.

Som leder er du synlig, tydelig, kommunikerende og eksekverende. Du går forrest, tager handling og formår at engagere dine medarbejdere og interessenter i de daglige opgaver såvel som i løbende problemløsning, tiltag og forbedringer. Du har med andre ord blik for både mennesker, processer og resultater, og du opbygger naturligt tillidsfulde relationer.

Vi lægger vægt på, at du er systematisk, omhyggelig og analytisk i din arbejdsstil. Du er garant for, at produktionen afvikles og produkterne fremstilles efter gældende standarder og krav, ligesom du systematisk afdækker problemstillinger og validerer eventuelle ændringer i processer eller udstyr.

Du skal kunne begå dig på engelsk i skrift og tale.


Unikke produkter, der er med til at forebygge og helbrede sygdomme i hele verden

Du får mulighed for at blive en del af en veletableret virksomhed med mere end 50 års erfaring i udvikling og fremstilling af medicinsk emballage og udstyr. Som valideret leverandør til globale medicinalvirksomheder og hospitaler, hjælper MedicoPack med at understøtte sikker brug og anvendelse af lægemidler, med det formål at forebygge og helbrede sygdomme.

Dette er en god mulighed for at bringe dine ledelsesmæssige kompetencer og optimeringsværktøjer i spil i et miljø, der er kendetegnet ved stor præcision og højt automatiseringsniveau. Samtidig får du gode muligheder for at sætte dit fingeraftryk på virksomhedens produktionsset-up og videre succes.

Lyder dette som dit næste karriereskridt? Så send os din ansøgning via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt. Vi indkalder løbende til samtale. Kontakt Mikkel Nielsen eller Nancy Lohmann hos PeopleLink på 4031 8113 for yderligere oplysninger. Vi ser frem til at høre fra dig!

Søg stillingen.

MedicoPack har i mere end 50 år specialiseret sig i at designe, udvikle og producere farmaceutisk plastemballage til medicinsk brug inden for injektions- og infusionsterapi til den globale medicinske industri og sygehuse. Virksomheden blev stiftet i 1968, da MedicoPack udviklede verdens første infusionsbeholder i plast i samarbejde med førende Universitetshospitaler. Produktet var så banebrydende, at det erstattede de traditionelle glasflasker, der på det tidspunkt blev brugt til infusion. MedicoPack er ejet af danske SP Group A/S, som er en international plast virksomhed, der beskæftiger mere end 2.800 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark og produktions-og salgsafdelinger i Sverige, Polen, Holland, Tyskland, Brasilien, Kina, Canada og USA.

Ansøgningsfrist: Ingen